-=close blog=-

posted on 25 Apr 2011 10:04 by kazefuyu
เนื่องจากรูปก็มาจากบล๊อคเดิมๆ
คนอัพขี้เกียจ
แถมผีเยอะ
เลยขอปิดบล๊อคนะค่ะ
 
ขายของย้ายไปอยู่ใน FB แล้วค่ะ
 
ใน Sale ก็ยังอัพเดทเรื่อยๆค่ะ
 
 
 
Kazefuyu